Archiwum

Posts Tagged ‘audi’

Wojna na reklamy

Listopad 19, 2007 Dodaj komentarz

Bardzo się zdziwiłem, że mimo totalnego braku aktywności z mojej strony blog ciągle był otwierany (nawet częściej niż w czasie gdy zapisałem te kilka postów). Może uda się zebrać i znowu kilka rzeczy zapisać i być może kogoś zainteresować/zaciekawić czymś.

Ostatnio trafił do mnie mail z ppsem z bardzo fajną serią reklam (z zeszłego roku), wojną reklamową między kilkoma markami samochodów. W Polsce zostałoby to pewnie uznane za zabronioną reklamę porównawczą, bo zapewne spełniałaby jakiś z poniższych warunków.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 roku, Nr 47, poz. 211 z późn.zm.) reklama porównawcza jest reklamą umożliwiającą bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.

Reklama porównawcza stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, co wiążę się z odpowiedzialnością cywilną i karną, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, wtedy gdy spełnia łącznie następujące przesłanki:

  1. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd i mogącą przez to wpłynąć na decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
  2. w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu,
  3. w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów lub usług, do których może należeć także cena,
  4. nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi,
  5. nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta,
  6. w odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,
  7. nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też jego geograficznego oznaczenia regionalnego produktów konkurencyjnych,
  8. nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Wojna między markami zaczęła się od poniższej reklamy:

Dział reklamy Audi nie kazał na siebie długo czekać i przygotował taką to reklamę:

Na tym może i wszystko by się skończyło gdyby SUBARU nie zdecydowało się na przyłączenie do tej utarczki w następujący sposób:

Po tym już można było oczekiwać przyłączenia się i innych korporacji samochodowych do tych reklamowych przepychanek. Jednakże wszystkich wyprzedziła następująca reklama, po której wymyślanie czegoś nowego było już bezsensowne:

Na koniec jeszcze klasyka gatunku reklamy porównawczej, coś czego nie zaświadczymy w Polsce, ani w większości krajów Europy:

Pepsi vs. CocaCola

Reklamy